přihlášený uživatel: nikdo nepřihlášen!
Horský hotel Lesná
 
Objekt existoval již v 19. století. Majitelem byl Karl Kroh, jehož rodina budovu vlastnila až do vyvlastění po druhé světové válce. Naštěstí dům neskončil v demolici, jako mnoho dalších v té době, protože si jej převzaly do vlastnictví Severočeské elektrárny, závod Komořany. Následně budovu vlastnily Chemické závody Litvínov (dříve ČSSP). Ty objekt využívaly jako školící středisko pro své zaměstnance.
 
V 80. letech koupilo budovu JZD Řevničov, které chtělo objekt využívat jako školící středisko, ale postupem času začalo své služby poskytovat i veřejnosti.
 
Od roku 2000 je objekt v soukromých rukou a byl přebudován na horský hotel.

 
 
 
Osada lesná
 
První zpráva o Lesné pochází z roku 1564, kdy je zmiňována v zakládací listině Nové Vsi v Horách. Lesná patřila k panství Jezeří, na rozdíl od ostatních horských obcí (Malého Háje a Rudolic v Horách), které patřily k panství Červený Hrádek.
 
Původně se osada, zřejmě podle charakteru zástavby, jmenovala (das) Lange Dorf (Dlouhá ves), později Saltz-Ladung a od konce 18. století jen Ladung. Počeštělá podoba posledního jména („Ládunk“) se udržela i za první republiky; jméno Lesná je až novodobé a osada jej dostala podle své polohy.
 
V období před druhou světovou válkou se Lesná stala významným střediskem české turistiky. Po druhé světové válce se osada postupně vylidnila a většina domů postupně vzala za své. Od 50. let 20. století tu byly podnikové rekreační chaty průmyslových závodů z Mostecka. Dnes zbylé objekty slouží převážně k individuální rekreaci.

 
*    *    *    *    *