přihlášený uživatel: nikdo nepřihlášen!
Národní přírodní rezervace Jezerka
 
Národní přírodní rezervace Jezerka - Národní přírodní rezervace (NPR) Jezerka se rozkládá na rozhraní okresů Most a Chomutov. Leží asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vysoké Pece. Chráněné území má rozlohu 141,94 ha a je největší v okrese Most. Rezervace dostala svůj název hory Jezeří (705,5 m), jejíž vrchol je nejvyšším bodem chráněného území. NPR.
Skalnaté temeno hory patří k nejatraktivnějším místům v mosteckém Krušnohoří a otvírají se odtud překrásné pohledy na protější Jedlovou, údolí Vesnického potoka, přehradu Jezeří, ale také méně radostný výhled směrem k jihu na krajinu zlikvidovanou hnědouhelným velkolomem Čs. armády, přecházející v dáli v poněkud optimističtější Žatecko a kopce Českého středohoří.
 
 
Rozhledna Hora Sv. Kateřiny
 
Rozhledna Hora Sv. Kateřiny - Na východním okraji horní části Hory Svaté Kateřiny se zdvihá již z dálky viditelný kopec - Růžový vrch (729 m). Na jeho vrcholu stojí zrekonstruovaná dominanta obce - 16 metrů vysoká kamenná rozhledna. Na rozhledně je umístěna webová kamera, která přenáší aktuální záběry kateřinského okolí. Více se dozvíte na http://www.horasvatekateriny.cz - internetové stránky Hory Svaté Kateřiny (s aktuálním informacemi o obci).
 
 
Zámek Jezeří
 
Zámek Jezeří - je považován za největší barokní stavbu v Evropě. Ve své době byl vyhlášeným kulturním centrem, kde se hrála divadla, pořádaly hudební večery a k jeho renomé patřily i zahrada, obora a proslulý zámecký park (dnes pouze část, tzv. „arboretum“). Budova zámku zůstala v držení Lobkowitzů až do II. světové války. V tomto období zřídila nacistická armáda v prostorách zámku německé vězení pro zajaté vyšší důstojníky (Schloss Eisenberg). S následnými devastacemi, způsobenými poválečným využíváním budov zámku Čs. armádou, se správa zámku potýká dodnes. Zámek stojí ve výšce 387 m na skalnatém ostrohu nad povrchovým dolem velkolomu Československé armády, přibližně 3 km západně od Černic. Ze zámeckých teras býval kdysi nádherný výhled na okolní krajinu rozprostírající se od úpatí hor směrem k Mostu. Dnešní pohled je sice méně impozantní ale zato poučný – ukazuje to, jak snadno lze krajinu zlikvidovat povrchovou těžbou uhlí.
 
 
Barokní zámek Červený hrádek
 
Barokní zámek Červený hrádek a jeho dančí obora - Chcete-li vstoupit do pohádky, navštivte zámek Červený hrádek. V idylickém prostředí uprostřed parku a okolní obory se nad klidnou hladinou rybníka vyjímá nádherná stavba barokního zámku. Starobylé schodiště spojuje zámek s okolním světem. Po něm do zámku vstupovala historie. Vstupte i Vy a naslouchejte ozvěnám kroků věků dávno minulých... Kromě historických památek a nádherného prostředí návštěvníkům nabízí i stálé výstavy. Prostory zámku, evokující dávnou historii, přímo vybízejí k návštěvě a pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Stálé prohlídky komnat, výstavy, svatební obřady a pravidelné kulturní akce patří v této oblasti k nejvyhledávanějším. Detailnější informace najdete na http://www.zamek-cerveny-hradek.cz
 
 
Lesopark v Chomutov
 
Lesopark v Chomutov - Podkrušnohorský zoopark se snaží přiblížit obyvatelům a návštěvníkům Chomutova především neopakovatelnou krásu fauny Evropy. Nesetkáte se tu s exotickými zvířaty, ale zjistíte, že i přímo ve vašem okolí a v místech, která důvěrně znáte, žijí tvorové, kteří jsou pro vás často zahaleni rouškou tajemství. Detailnější informace najdete na
http://www.zoopark.cz/
 
  Krušnohorský okruh
 
Vyznačená trasa v mapě vede městečky a vesničkami, které spojuje obdobná minulost. Putování začíná v podhorském městě Litvínov, vede na vrcholky Krušných hor, provede zajímavostmi historickými i přírodními a vrací se zpět z opačné strany do města Litvínova. Ale vzhledem k tomu, že trasa krušnohorského okruhu tvoří uzavřený okruh, lze cestu začít v libovolném úseku Mapa obsahuje i doporučené cyklotrasy v okrese Most.
Podívejte se na mapu.

 
*    *    *    *    *